Priser

Pris bestemmes av type behandling og behandlingsvarighet. (30 - 60 min.). Bare ring og spør.

Behandlingsvarighet

Konsultasjonen starter med en samtale og undersøkelse for å finne ut av årsakene til dine plager. Det legges tilrette for at du kan slappe av og ha det mest mulig behagelig under behandlingen.